Математическо предизвикателство #6

16 Юли 2019

Предизвикайте себе си с едно матемематическо решение.

Напишете вашият отговор в коментар.