Математическо предизвикателство #5

09 Юли 2019

Какъв е отговора според вас на предизвикателството?

Напишете вашето предположение в коментар.