Математическо предизвикателство #4

24 Юни 2019

Знаете ли решението на уравнението?

Напишете вашето предположение в коментар.