JavaScript Предизвикателството #2

28 Юни 2019

Какъв ли е отговорът на това предизвикателство?

Напишете вашите предположения в коментар.