JavaScript Предизвикателство #4

25 Юли 2019

Какво ли е решението на това JavaScript предизвикателство?

Напишете вашият отговор в коментар.