JavaScript Предизвикателство #3

15 Юли 2019

Предизвикай се с JavaScript. 

Напиши в отговор своето решение